Speciale mengsels (10 artikelen)
Prev[1]Next
Toon: Lijst Sorteer op:
ADVARBORETUM Graszaad bermen en rijpad Arboretum 10 kg Arboretum graszaad, specifiek ontwikkeld voor boomkwekerijen.
Het duurzame gras houdt erosie tegen en mineralen vast. Het mengsel verhoogt de berijdbaarheid bij vochtige omstandigheden en oogt visueel erg mooi.
De inzet van grassen tussen bomenrijen leidt tot een besparing in onkruidbestrijding, een verhoging van het humusgehalte van de bodem en verlaging van het N-residu in de grond.


Gebruik: 2 kg/are.
Verpakking: 10 kg. Graszaad Arboretum
€ 100,000 / Zak
incl. BTW
BOPENBAREWERK Graszaad bermen en taluds (Bar Roadside 250) 15 kg 100% Bestek 250.
In het Bestek 250 staan bepalingen rondom de samenstelling van mengsels en van kruidenzadenmengsels. Een mengsel moet aan de voorwaarden van deze bepalingen voldoen om binnen het bestek te vallen. 

Droogte tolerant en geschikt voor alle bodems.
In het bestek 250 worden graszaadmengsels per bodemtype geadviseerd. Echter is Bar Roadside 250 voor alle bodemtypes bruikbaar. De rassen in Bar Roadside 250 zijn echte zode vormers, wat zorgt voor een sterke bodem. Het mengsel kan daarnaast ook goed tegen droogte en is laag in onderhoud.

Geen Engels raaigras.
Bar Roadside 250 bevat geen Engels raaigras. Volgens het Bestek 250 is het gebruik van Engels raaigras niet toegestaan. Dit komt doordat Engels raaigras te snel groeit en daardoor meer gemaaid moet worden en hierdoor stijgen de kosten in onderhoud.

Zaaidichtheid 1-1.5 kg/100m².
Kortst mogelijke maaihoogte10 mm. Bar Roadside Barenbrug
€ 136,600 / Zak
incl. BTW
BROADSIDE-B3 Graszaad bermen en taluds (Bar Roadside B3) 15 kg Bermenmengsel met toprassen van de Grasgids!
- 100% Grasgids rassen
- droogtetolerant
- dichte en sterke zode
- mooie bloeiwijze
- keurmerk Oranjebandmengsel
- onafhankelijk getest

Samenstelling:
20% roodzwenk-gewoon
45% hardzwenkgras
30% roodzwenk-fors
5% gewoon struisgras

Zaaidichtheid: 1 - 1,5 kg / 100 m² Bar Roadside B3 Barenbrug
€ 154,660 / Zak
incl. BTW
ADVOFFSIDE Graszaad bermen Off-Side 10 kg
€ 136,640 / Zak
incl. BTW
BBOOMGAARD Graszaad Boomgaard 15 kg Voorkomt onkruidvorming.
De rassen in Barenbrug Boomgaard zorgen voor een dichte zode die onkruid geen kans geeft om zich te vestigen. Hierdoor blijft een mooie zode gewaarborgd, waarin onkruid niet de overhand neemt.

Vervangt mechanische onkruidbestrijding.
Doordat het gras dat Barenbrug Boomgaard verzorgt, onkruiden verdringt, is mechanische onkruidbestrijding niet of nauwelijks nodig. Het mengsel vergt dus minder onderhoud, zeker de arbeidsintensieve bestrijding van onkruid.

Verhoogt de draagkracht van de bodem.
Dankzij Barenbrug Boomgaard ligt er in boomgaarden gras dat de draagkracht van de bodem aanzienlijk verhoogt. Hierdoor is er geen sprake van wegzakken met een tractor of plukinstallatie. Bovendien zien de paden in een boomgaard er met Barenbrug Boomgaard verzorgd en aantrekkelijk uit.

Voorkomt erosie.
Door de snelle vestiging van Barenbrug Boomgaard worden erosie en de daarbij behorende geulen in het gras voorkomen. Hierdoor blijft de zode mooi vlak en spoelt er niet onnodig grond weg in de richting van bijvoorbeeld slootkanten.

Zaaidichtheid 2-3kg/100m².
Kortst mogelijke maaihoogte 20-30 mm. Graszaad Boomgaard Barenbrug
€ 152,400 / Zak
incl. BTW
BBOOMBAARDKG Graszaad Boomgaard uitgewogen per kg Voorkomt onkruidvorming.
De rassen in Barenbrug Boomgaard zorgen voor een dichte zode die onkruid geen kans geeft om zich te vestigen. Hierdoor blijft een mooie zode gewaarborgd, waarin onkruid niet de overhand neemt.

Vervangt mechanische onkruidbestrijding.
Doordat het gras dat Barenbrug Boomgaard verzorgt, onkruiden verdringt, is mechanische onkruidbestrijding niet of nauwelijks nodig. Het mengsel vergt dus minder onderhoud, zeker de arbeidsintensieve bestrijding van onkruid.

Verhoogt de draagkracht van de bodem.
Dankzij Barenbrug Boomgaard ligt er in boomgaarden gras dat de draagkracht van de bodem aanzienlijk verhoogt. Hierdoor is er geen sprake van wegzakken met een tractor of plukinstallatie. Bovendien zien de paden in een boomgaard er met Barenbrug Boomgaard verzorgd en aantrekkelijk uit.

Voorkomt erosie.
Door de snelle vestiging van Barenbrug Boomgaard worden erosie en de daarbij behorende geulen in het gras voorkomen. Hierdoor blijft de zode mooi vlak en spoelt er niet onnodig grond weg in de richting van bijvoorbeeld slootkanten.

Zaaidichtheid 2-3kg/100m².
Kortst mogelijke maaihoogte 20-30 mm. Uitgewogen
€ 13,000 / Kg
incl. BTW
BBAREXTREME Graszaad golf Bar Extreme RPR 15 kg Bar Extreme RPR:
Ijzersterk met extreem snelle vestiging, voor tree tot green.
Extreem snelle vestiging.
Minder straatgras.
Voornamelijk voor doorzaai.
Zelfherstellend en hogere bespelingsintensiteit.
Jaarrond groen.

Zaaidichtheid: 2 - 2,5 kg / 100 m²
Maaihoogte: vanaf 10 mm
Zaaidiepte: 0,5 - 1 cm

Samenstelling:
50% Engels raaigras RPR
50% Fijnbladig Engels raaigras Bar Extreme RPR Barenbrug
€ 165,250 / Zak
incl. BTW
BBARFESC Graszaad golf Bar Fescue plus 15 kg Golf Bar Fescue Plus:
* minder bemesting vereist
* uitstekende droogtetolerantie
* bestand tegen kort maaien
* minder bereging vereist
* minder maaien vereist
* hoge ziekteresistentie
* Green Earth label - voor duurzaam onderhoud

Samenstelling:
30% hardzwenk
30% roodzwenk - fijn
40% roodzwenk - gewoon

Zaaidichtheid: 30-40 gr / m²
Zaaidiepte: 4-6 mm Bar Fescue Barenbrug
€ 185,250 / Zak
incl. BTW
BBARSUPERB Graszaad golf Bar Superb 15 kg  Bar Superb Barenbrug
€ 225,250 / Zak
incl. BTW
PHILIPS20 Graszaad VLM gemengde grasstrook 10 kg 85% grassen  -  15% kruiden

Samenstelling:
haver
rood zwenkgras
veldbeemdgras
kropaar
timotee
rietzwenkgras
rode klaver
luzerne
wilde peen
wilde chicorei
knoopkruid
smalle weegbree
€ 111,500 / Zak
incl. BTW
  
Prev[1]Next