Zaaizaden landbouw (42 artikelen)
Prev[1]23Next
Toon: Lijst Sorteer op:
BBEEF Beef Master met Nutrifibre weidemengsel 15 kg Geef jou vleesvee meer.
* maximaal benutbaar eiwit
* betere penswerking
* meer vee voeden van eigen land
* uitzonderlijke grasgroei onder verschillende omstandigheden
* sterke weide van hoge voerkwaliteit

Jouw dieren optimaal laten groeien met een mooie vleesaanzet. Dat wil elke vleesvee- en schapenhouder.
Om dit te bewerkstelligen is een hoge voeropname en een eiwitrijk rantsoen cruciaal.
Gezien de relatief kleine pens van dit vee, is een hoge nutriëntenopname nog een hele uitdaging.
Beef Master biedt de oplossing. Weides ingezaaid met dit grasmengsel leveren veel eiwit en energie en stimuleren de vertering. Jouw vee krijgt zo precies wat het nodig heeft.

Zaaidichtheid / ha bij inzaai: 50 kg
Zaaidichtheid / ha bij doorzaai: 15 - 35 kg Beef Master Barenbrug
€ 103,350 / Zak
incl. BTW
BLADRAM1 Bladrammenas Mercator aaltjesreducerend  Bladrammenas Mercator
€ 6,650 / Kg
incl. BTW
BRANDENB Brandenburgermengsel - per kg Bijenmengsel voor de lichtere gronden.
Samenstelling :
Phacelia, Serradelle, Gele mosterd, Boekweit, Bladrammenas, Bernagie, Korenbloem, Dille, Groot kaasjeskruid, Gele ganzenbloem, Grote klaproos, Zonnebloem. Bradenburgermengsel Philip Seeds
€ 27,491 / Kg
incl. BTW
PHGELEMOS Gele Mosterd aaltjesreducerend 25 kg Gele mosterd behoort tot de familie van de kruisbloemigen.
Gele mosterd is een goede keuze op laat
vrijgekomen land omdat het in staat is om op korte tijd
veel organische stof te produceren. Zelfs bij late zaai
zorgt gele mosterd nog voor voldoende bodembedekking.
Gele mosterd kan gezaaid worden vanaf augustus
tot eind september. Door de vorstgevoeligheid vormt
opslag geen probleem. Een lichte N-bemesting van
35-50 eenheden is aangewezen.
De rassen gele mosterd kunnen opgedeeld worden in
2 categorieën, namelijk de aaltjesvermeerderende
mosterd of de aaltjesreducerende mosterd. Op percelen
waar er problemen zijn met bietencystenaaltjes is
de uitzaai van een aaltjesreducerend ras aan te bevelen.
Hierdoor zal de ontwikkeling van de aaltjespopulatie
immers teruggedrongen worden.

De aanbevolen zaaidichtheid van gele mosterd is 20-25 kg/ha Gele mosterd
€ 4,100 / Kg
incl. BTW
DCM1000609 Graszaad DCM Weide - 15 kg Graszaad voor weide.
Weidemengsel van zeer smakelijke, harde grassoorten voor paarden, schapen, ezels, geiten, kippen,...
Hoge betredingstolerantie en constante groei het hele jaar rond.
Ook geschikt voor doorzaai en herstel in bestaande weiden.

Gebruik: 100 - 150 gr / 10 m²
(15 kg is goed voor 1250 m²) Graszaad DCM Weide 15 kg
€ 152,000 / Zak
incl. BTW
PHILIPS1 Graszaad Herba-green (traditioneel complex mengsel - beweiding) 15 kg Maaien en grazen, complex mengsel zonder klaver. (veel ondergras)
Traditioneel complex mengsel ook geschikt voor natte gronden, beemden enz.

45 kg/ha Herba-green
€ 111,500 / Zak
incl. BTW
PHILIPS5 Graszaad Hippo-Green (paardenweide) 15 kg Hippo-green, het grasmengsel voor een evenwichtige, sterke paardenweide.

Een paard stelt volgende eisen aan zijn weide:
- het hele jaar door intensieve betreding verdragen;
- snel herstellen van het gras;
- zode moet meer gesloten zijn om het uittrekken van de zode te vermijden;
- smakelijk maar niet te energierijk gras;
- structuurrijk gras geniet de voorkeur.

Hippo-green is samengesteld om aan deze eisen te voldoen.
- Engels raaigras is een zeer smakelijk en productief gras. Het zorgt voor een snelle hergroei van de zode na begrazing of beschadiging.
- Veldbeemd is een gras dat ondergrondse uitlopers vormt en het groeipunt zeer laag bij de grond heeft, waardoor het korte begrazing goed verdraagt.
- Timothee/Lammerstaart heeft een hoge koude resistentie. Het zorgt ervoor dat er na een strenge winter, reeds vroeg in het voorjaar al hergroei is van de grasmat.
- Roodzwenkgras met forse uitlopers zorgt ervoor dat er gedurende het ganse seizoen voldoende structuur is in de graszode.


Weidemengsel voor paarden. Geeft een sterke, korte en propere weide.
Gebruik: 50 kg/ha Hippo-green
€ 122,000 / Zak
incl. BTW
PHILIPS6 Graszaad Hippo-Green (paardenweide) uitgewogen per kg Hippo-green, het grasmengsel voor een evenwichtige, sterke paardenweide.

Een paard stelt volgende eisen aan zijn weide:
- het hele jaar door intensieve betreding verdragen;
- snel herstellen van het gras;
- zode moet meer gesloten zijn om het uittrekken van de zode te vermijden;
- smakelijk maar niet te energierijk gras;
- structuurrijk gras geniet de voorkeur.

Hippo-green is samengesteld om aan deze eisen te voldoen.
- Engels raaigras is een zeer smakelijk en productief gras. Het zorgt voor een snelle hergroei van de zode na begrazing of beschadiging.
- Veldbeemd is een gras dat ondergrondse uitlopers vormt en het groeipunt zeer laag bij de grond heeft, waardoor het korte begrazing goed verdraagt.
- Timothee/Lammerstaart heeft een hoge koude resistentie. Het zorgt ervoor dat er na een strenge winter, reeds vroeg in het voorjaar al hergroei is van de grasmat.
- Roodzwenkgras met forse uitlopers zorgt ervoor dat er gedurende het ganse seizoen voldoende structuur is in de graszode.


Weidemengsel voor paarden. Geeft een sterke, korte en propere weide.
Gebruik: 50 kg/ha Uitgewogen
€ 11,500 / Kg
incl. BTW
PHILIPS2 Graszaad Preco-Green (vroege maaiweide) - maaien en hooien 15 kg Geschikt om veelvuldig te maaien en eventueel te grazen.
Geeft vroeg in het jaar al een snede.

Zeer productieve maaiweide
Snelle hergroei
Hoge N-efficiëntie
Uitermate smakelijk

Vooral om continu te maaien.
45 kg/ha Preco-green
€ 104,500 / Zak
incl. BTW
PHILIPS40 Graszaad Proti-Plus (weidemengsel - blijvend mengsel) 10 kg Mengsel met 40 % Luzerne, voor extra eiwit aanbreng.
Komt in aanmerking voor derogatie (minder dan 50% klaver). Graszaad Proti Plus
€ 80,452 / Zak
incl. BTW
GROENV1 Groenbemester Bladkool 500 gr Bladkool is een op snelheid van beginontwikkeling en bladproductie geselecteerde vorm van winterkoolzaad. Het is van oudsher een gewaardeerde groenbemester.

Voor-en nadelen van Bladkool als ‘vanggewas’
Voordelen
– Snelle grondbedekking
– Kan veel N opnemen
– Goede N conservering
– Goede DS opbrengst (bij tijdige zaai)
– Goedkope teeltkosten

Nadelen
– Niet geschikt voor late zaai
– Uiterste zaaidatum is eind september
– Startgift is nodig  van 50-80 kg N
– Waardplant van cystenaaltje
– Goedkoop in teelt, maar duur bij opslagbestrijding in het voorjaar

Zaaizaadhoeveelheid: 8 – 12 kg / ha

Aandacht
Afgelopen jaren zijn er veel problemen geweest met de bestrijding van de opslag van de bladkool. Hierdoor zijn er veel kosten in de vorm van chemische behandeling nodig geweest. De goedkopere teeltkosten in het najaar vallen hiermee snel weg t.o.v. de kosten in het voorjaar.

Bij een bouwplan met bieten wordt bladkool ontraden ! Bladkool
€ 8,853 / Stuk
incl. BTW
GROENV6 Groenbemester Boekweit 500 gr Boekweit is een goede groenbemester. Het gewas groeit snel
en bedekt de bodem zeer goed.
Boeweit doet het goed op arme zand- en veengronden, en is 
minder geschikt voor zware kleigronden. Boekweit kan goed 
tegen droogte, maar heeft wel voldoende zonlicht nodig.
Het gewas gaat de strijd aan met onkruid. De groenbemester 
onderdrukt en verteert het snel, waardoor de bodemstructuur  
verbetert en organisch stof aan de grond toegevoegd wordt.

Zaaien mei-augustus,

Zaaidichtheid: 50 kg per ha Boekweit
€ 9,100 / Stuk
incl. BTW
GROENV4 Groenbemester Gele Mosterd 500 gr Gele mosterd behoort tot de familie van de kruisbloemigen.
Gele mosterd is een goede keuze op laat
vrijgekomen land omdat het in staat is om op korte tijd
veel organische stof te produceren. Zelfs bij late zaai
zorgt gele mosterd nog voor voldoende bodembedekking.
Gele mosterd kan gezaaid worden vanaf augustus
tot eind september. Door de vorstgevoeligheid vormt
opslag geen probleem. Een lichte N-bemesting van
35-50 eenheden is aangewezen.
De rassen gele mosterd kunnen opgedeeld worden in
2 categorieën, namelijk de aaltjesvermeerderende
mosterd of de aaltjesreducerende mosterd. Op percelen
waar er problemen zijn met bietencystenaaltjes is
de uitzaai van een aaltjesreducerend ras aan te bevelen.
Hierdoor zal de ontwikkeling van de aaltjespopulatie
immers teruggedrongen worden.

De aanbevolen zaaidichtheid van gele mosterd is 20-25 kg/ha Gele mosterd
€ 10,700 / Stuk
incl. BTW
GROENV5 Groenbemester Phacelia 500 gr Facelia heeft een zeer fijn versneden en vertakt blad dat
zeer snel groeit zodat men op korte tijd een goede
grondbedekking krijgt.Hierdoor krijgen onkruiden weinig
kans om zich te ontwikkelen. Facelia wortelt vrij ondiep,
maar behoorlijk intensief. Het is een zeer
vorstgevoelig gewas en dus gemakkelijk onder te ploegen.
Facelia is zeer interessant voor bijen want de plant
produceert veel nectar. Zaaien is mogelijk van half juli
tot augustus. Ook in een droog zaaibed kiemt facelia
nog goed.

Aanbevolen zaaidichtheid: 10-12 kg per ha. Phacelia
€ 17,000 / Stuk
incl. BTW
GROENV10 Groenbemester Wikken 500 gr Wikke is een vlinderbloemige groenbemester met een
sterk ontwikkelde penwortel, waardoor dit gewas bijdraagt
tot een kruimelige structuur van de bodem. Bovendien
kan wikke de stikstof fixeren en levert hierdoor
een aanzienlijke hoeveelheid stikstof voor het volggewas.
Wikke kan gezaaid worden tot half augustus maar
de beste zaaiperiode is juli.Wikke vraagt wel een voldoende
vochtige bodem en gedijt minder goed op gronden
met een lage pH.Wikke is een vorstgevoelig gewas.

Aanbevolen zaaidichtheid: 100-125 kg per ha. Wikken
€ 7,100 / Stuk
incl. BTW
GROENV11 Groenbemester Zonnebloemen 500 gr
€ 13,650 / Stuk
incl. BTW
Prev[1]23Next